Evaluarea magazinului    5 / 5

Vezi toate recenziile magazinului

Slide background

COPYRIGHT© 1994 FIBG®. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

ENGINES®

FIBG

ESHOP
Slide background

COPYRIGHT© 1994 FIBG®. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

ENGINES®

FIBG

Soluții complete în furnizarea de motoare termice

ESHOP
Slide background

COPYRIGHT© 1994 FIBG®. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

ENGINES®

FIBG

Soluții complete în furnizarea de piese de schimb OEM

ESHOP
Slide background

COPYRIGHT© 1994 FIBG®. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

ENGINES®

FIBG

Soluții complete în furnizarea de motoare electrice

ESHOP

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE

 Această Notificare de confidențialitate explică modul în care datele personale („Date”) furnizate de dumneavoastră către – și colectate de – FINANCE INVESTMENT BUSINESS GROUP SRL (FIBG®) („ne”, „noi”, „nostru” sau „Compania”), prin intermediul acestui site web, vor fi tratate în conformitate cu respectarea legilor și reglementărilor aplicabile.

 Ne angajăm să vă protejăm și să vă respectăm confidențialitatea.

 Datele care pot fi colectate, prelucrate și stocate sunt următoarele:
  a. Datele furnizate de dvs. către noi, pentru a primi un anumit serviciu sau ca parte a unei relații de afaceri (cum ar fi informații de identificare și de contact, date profesionale);
  b. Datele de navigare sau datele rezultate din interacțiunea dvs. cu site-ul nostru web;
  c. Cookie-uri (vă rugăm să consultați Politica de cookie-uri, care explică utilizarea modulelor cookie și a altor dispozitive de urmărire web prin intermediul site-ului nostru web).
 În mod obișnuit, ne-ați furnizat astfel de Date, dar în unele cazuri, putem colecta Date despre dvs. de la o terță parte sau din înregistrări publice.
 Protejăm Datele obținute de la astfel de terți, conform practicilor descrise în această notificare de confidențialitate.

 Datele colectate pot fi prelucrate de noi în următoarele scopuri:
  i. Sub rezerva acordului specific, trimiterea de comunicări (alerte prin e-mail) și buletine informative despre cele mai recente știri despre companie și mărcile înregistrate ale companiei. Toate aceste activități de marketing ar putea fi realizate prin mijloace automate sau electronice, inclusiv e-mail sau telefon;
  ii. Analiza datelor de navigare în vederea implementării calității serviciilor noastre;
  iii. Transmiterea de invitații în vederea participării la evenimentele noastre corporative, funcție de interesul prezentat;
  iv. Sub rezerva consimțământului specific, comunicarea Datelor filialelor și afiliaților noștri, precum și rețelei noastre de dealeri și distribuitori autorizați. Acești parteneri vor prelucra Date în scopul trimiterii de comunicări comerciale, precum și reclame pentru produsele și serviciile lor sau pentru a efectua cercetări de piață („Terț Marketing”);
 În mod obișnuit, ne-ați furnizat astfel de Date, dar în unele cazuri, putem colecta Date despre dvs. de la o terță parte sau din înregistrări publice.
  v. Sub rezerva consimțământului specific, analizând comportamentele utilizatorilor finali, obiceiurile și tendința de consum corelată cu îmbunătățirea continuă a produselor și serviciilor furnizate de noi, precum și pentru a satisface așteptările utilizatorilor („Profilare personalizată client”), Această activitate nu va produce niciun efect juridic sau similar semnificativ în ceea ce vă privește, ca urmare a unor decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată.
 Datele sunt colectate și prelucrate sub rezerva consimțământului dvs. expres, pentru scopurile de marketing și profilare detaliate la (i), (iv), (v) și sub rezerva interesului nostru explicit și legitim pentru prelucrare conform punctelor (ii) și (iii).
 Vă rugăm să rețineți că, dacă v-ați dat consimțământul, îl puteți retrage în orice moment. 

 Datele pot fi prelucrate electronic în cadrul sistemelor informatice și manual, pe hârtie. Datele vor fi prelucrate și stocate pe întregul ciclu de viață, asigurând securitatea și confidențialitatea acestora în conformitate cu principiile echității, legalității și transparenței și în conformitate cu prevederile legilor și reglementărilor aplicabile.

 Transmiterea Datelor nu este niciodată obligatorie.
 Cu toate acestea, netransmiterea Datelor care sunt necesare pentru a furniza un serviciu și care sunt marcate ca obligatorii, ne poate împiedica să furnizăm serviciul necesar sau să-l subevaluăm (intuitiv), datorită datelor/detaliilor incomplete.

 Pe de altă parte, nefurnizarea Datelor care sunt marcate ca opționale, vă permite accesarea serviciilor.

 Datele pot fi partajate și comunicate părților externe de încredere, furnizorilor de servicii, dealerilor și distribuitorilor autorizați și partenerilor de afaceri, cu sediul în și în afara Uniunii Europene, care au obligații contractuale specifice și le pot folosi exclusiv pentru îndeplinirea scopurilor enumerate mai sus.

 Menținem Datele în sistemele și arhivele noastre atât timp cât este necesar pentru a urmări scopurile descrise în această Notificare de confidențialitate, ținând cont, atunci când este cazul, de cerințele legale și contractuale.
 Atunci când Datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care sunt prelucrate, Datele sunt șterse sau păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate, cu condiția să nu fim obligați sau autorizați legal să deținem astfel de Date. 
 Putem continua să stocăm Date pentru o perioadă mai lungă, așa cum poate fi necesar pentru a ne proteja interesele legate de potențiala răspundere legată de furnizarea de servicii sau produse sau de prelucrarea Datelor.

 Datele prelucrate în scopuri de marketing și profilare vor fi păstrate până când vă retrageți consimțământul și, în orice caz, în conformitate cu principiile menționate mai sus și cu liniile directoare furnizate de autoritățile de confidențialitate relevante în acest sens.

 Vă puteți exercita drepturile așa cum sunt definite de legile și reglementările aplicabile, printre acestea:
  - Dreptul de acces: dreptul de a obține de la Operator o confirmare cu privire la faptul că informațiile dumneavoastră personale sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a solicita accesul la datele dumneavoastră personale.
  - Dreptul la rectificare: dreptul de a obține de la Operator rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le puteți considera inexacte și de a completa informații incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
  - Dreptul la ștergere: dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, în cazul în care solicitarea este făcută în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.
  - Dreptul de a vă opune prelucrării datelor: dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal pe baza interesului legitim al Operatorului.
  - Dreptul la limitarea prelucrării datelor: dreptul de a obține de la Operator o limitare a activităților de prelucrare atunci când acuratețea și precizia datelor cu caracter personal sunt contestate și pentru timpul necesar pentru ca Operatorul să verifice exactitatea datelor cu caracter personal.
 - Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele personale pe care le-ați furnizat Operatorului într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și descifrabil. De asemenea, aveți dreptul de a transmite acele date altui operator de date, fără piedici din partea Operatorului, mai ales în urma acestor condiții: prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și prelucrarea se realizează prin mijloace automate.
 - Dreptul de a depune o plângere: fără a aduce atingere oricărei alte dispute administrative sau judiciare, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor a fost efectuată în mod ilicit sau într-un mod neconform cu legile și reglementările aplicabile, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere a Statului membru în care locuiți sau lucrați în mod obișnuit sau din statul în care a avut loc orice încălcare.
 
 Vă puteți exercita drepturile menționate mai sus, contactându-ne după cum urmează:
 - Completând formularul online îl găsiți aici (RO_EN).
 - Scrierea unui e-mail la contact@fibg,ro atașând formularul standard pe care îl puteți descărca aici (RO_EN).
 - Trimiterea unei scrisori către Controlor la adresa indicată în secțiunea 7 din această Notificare de confidențialitate, cu specificarea „în atenția respectării confidențialității”, atașând formularul standard pe care îl puteți descărca aici (RO_EN).
 
 În cazul în care ne trimiteți o solicitare, este posibil să avem nevoie să obținem informații personale suplimentare de la dvs., pentru a vă verifica identitatea și pentru a vă contacta, dacă este necesar.
 Aceste informații, împreună cu alte Date pe care le reținem deja, vor fi apoi procesate pentru a răspunde solicitării dvs., conform cerințelor legii aplicabile.
 Acolo unde este necesar, anumite informații pot fi transferate către alte companii din cadrul sau din afara FIBG® care acționează ca procesatori de date ai Datelor dumneavoastră, pentru a răspunde solicitării dumneavoastră.
 Datele dumneavoastră vor fi procesate conform duratei alocate evaluării și tratării cererii dumneavoastră, după care datele dumneavoastră vor fi arhivate pentru o perioadă de timp adecvată, permițându-ne să demonstrăm că cererea a fost tratată corect și în timp util.

 Această Notificare de confidențialitate a fost actualizată în noiembrie 2023. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza din când în când Notificarea de confidențialitate pentru a reflecta cerințele legale în schimbare sau activitățile noastre de prelucrare. Vom publica orice actualizare pe acest site web și va intra în vigoare la postare.

 Vă încurajăm să revizuiți periodic această Notificare de confidențialitate pentru a afla cum vă protejăm datele.