Evaluarea magazinului    5 / 5

Vezi toate recenziile magazinului

Slide background

COPYRIGHT© 1994 FIBG®. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

ENGINES®

FIBG

ESHOP
Slide background

COPYRIGHT© 1994 FIBG®. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

ENGINES®

FIBG

Soluții complete în furnizarea de motoare termice

ESHOP
Slide background

COPYRIGHT© 1994 FIBG®. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

ENGINES®

FIBG

Soluții complete în furnizarea de piese de schimb OEM

ESHOP
Slide background

COPYRIGHT© 1994 FIBG®. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

ENGINES®

FIBG

Soluții complete în furnizarea de motoare electrice

ESHOP

INSTRUCȚIUNI GENERALE PRIVITOARE LA RETURNAREA PRODUSELOR ​

 Retururi generale: Toate returnările trebuie solicitate în termen de 14 zile de la data emiterii facturii. Produsele returnate vor fi acceptate NUMAI:

   • Dacă Produsul este însoțit de un Număr de Autorizare de Returnare (în baza unei solicitări transmise de către client, telefonic sau prin e-mail) și NUMAI în termen de 30 de zile de la emiterea acelui Număr de Autorizare de Returnare. (*Mai jos sunt prezentate detalii despre cum să obțineți un Număr de Autorizare de Returnare)

   • Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel cu FINANCE INVESTMENT BUSINESS GROUP SRL (FIBG®, referitor la returnarea reperelor furnizate în ambalajele lor originale, sigilate (cu marcajele de identificare ale producătorilor neafectate - holograme sau etichete autoadezive  ce conțin codurile de bare aferente), în stare de vânzare și în unitățile lor de transport intacte, și

   • Returnat la FIBG® cu transportul preplătit.

 FIBG® poate respinge orice retur care nu respectă condițiile de mai sus, cu excepția cazului în care Produsul era defect la momentul livrării, așa cum este prevăzut în furnizarea de Produse defecte.

 

 Toate produsele furnizate în regim de comandă specială, vopselele, substanțele chimice, lubrifianții, rezervoarele de carburanți integrate sistemelor de alimentare ale utilajelor, produsele debitate la comandă (de exemplu, lanțuri, cabluri, garnituri) și stingătoarele de incendiu nu pot fi returnate odată comandate, cu excepția cazului în care sunt defecte.

 Toate returnările, cu excepția retururilor care implică o comandă pentru un produs nou sau pentru un produs livrat în mod eronat, pot fi supuse unei taxe de reaprovizionare de până la 20%. Taxele de transport nu vor fi creditate.

 Dacă un Produs este considerat ca fiind defect, Cumpărătorul trebuie să notifice FIBG® cu privire la această situație, prin scrisoare recomandată în termen de 3 luni de la livrarea Produsului. Produsele returnate ca defecte vor fi testate și inspectate de noi sau de către reprezentanții desemnați de către producători. Pentru Produsele care sunt verificate în vederea stabilirii eventualelor defecte sau neconformități, FIBG® va repara sau înlocui Produsele, la discreția sa exclusivă, fără costuri, sau va emite un credit complet pentru Produsul defect, inclusiv costul de transport.

 FIBG® va repara sau înlocui orice produs vândut, care prezintă defecte rezultate în urma procesului de fabricație sau de manoperă, fără taxă. Produsul defect trebuie returnat, transportul plătit în avans la FIBG® cu dovada achiziției (factura fiscală emisă) și o scurtă explicație a defectului, precum și Numărul de Autorizare de Returnare.

 

 Nimic din prezentele instrucțiuni generale privitoare la returnarea produselor  nu exclude, restricționează sau modifică dreptul la garanție sau orice altă condiție impusă de legislația specifică în domeniu.

Produsele care sunt returnate ca defecte, și care pot afecta în mod direct exploatarea în condiții de maximă siguranță a utilajelor,  vor fi supuse unei taxe de testare, respectiv unei taxe de reaprovizionare de 20% per reper. Nicio reparație, înlocuire sau credit nu se va aplica acestor produse.

 

 Nu se va acorda credit pentru Produsele deteriorate din cauza materialelor corozive, montajului defectuos efectuat de către client sau terțe persoane neautorizate, modificărilor ulterioare aduse Produsului sau utilizării/exploatării eronate.

 FIBG® garantează că produsele pe care le produce și le distribuie, nu prezintă defecte ce au rezultat în urma proceselor de fabricație și de manoperă în condiții normale de utilizare. Această garanție se acordă pentru o perioadă de un an de la data emiterii facturii (în concordanță cu termenele de garanție transmise de companiile producătoare partenere din Spațiul Economic European sau din Spațiul extracomunitar), sau după cum se indică altfel (de exemplu, produsele REMAN, și alte produse similare comercializate, asupra cărora se face referire în cadrul ofertelor de preț transmise, fac obiectul unei garanții de 90 de zile). Această garanție este doar pentru Produse și nu acoperă nicio taxă de service asociată cu înlocuirea Produsului.

 

 ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGILE APLICABILE, GARANȚIA DE MAI SUS ESTE ÎNLOCUITĂ ȘI EXCLUDE TOATE GARANȚIILE (SCRISE, VERBALE SAU IMPLICITE), INCLUSIV GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI ADECVAȚIE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Agenții, angajații, distribuitorii și dealerii FIBG® nu sunt autorizați să facă modificări asupra acestei garanții sau garanții suplimentare obligatorii pentru FIBG®. În consecință, declarații suplimentare, cum ar fi reclamele dealerului sau campaniile de marketing (prezentările verbale sau scrise) nu constituie garanții și nu trebuie să se bazeze pe acestea.

 

 ** Obținerea unui Formular de Cerere de Credit: Puteți obține un Formular de Cerere de Credit, accesând platforma e-Commerce ENGINES® FIBG: https://engines.fibg.ro/terms-conditions sau trimiteți cererea pe adresa de e-mail: info@fibg.ro.

 

* Obținerea unui Număr de Autorizare de Returnare: Un Număr de Autorizare de Returnare va fi furnizat, retroactiv aprobării Formularului de Cerere de Credit transmis.